Sosyal Uygunluk Denetim Danışmanlığı
Sosyal Uygunluk Denetim Danışmanlığı
Sosyal Uygunluk Denetim Danışmanlığı

Sosyal Uygunluk Denetim Danışmanlığı

Sosyal Uygunluk Nedir

Sosyal uygunluk, bir işletmenin çalışanlarına ve çevreye nasıl davrandığının ve sosyal sorumluluk kavramını kendi içinde ve etki alanlarında nasıl uyguladığının göstergesidir. Bir işletmenin sosyal uygunluk standartlarını karşıladığından emin olmak için sosyal uygunluk denetimi yapılması gerekebilir. Sosyal uygunluk denetimi aynı zamanda Etik Denetim olarak da adlandırılır.

Sosyal Uygunluk Kavramının Ortaya Çıkışı

1960’lı yıllarda; çalışan hakları, asgari ücret, çocuk işçi, çevreye duyarlı üretim, tüketici hakları, sigortalı çalışma vb. birçok konu ele alınmış ve bunlarla ilgili birçok öneri dile getirilmiştir. Ayrıca bu yıllarda sivil toplum örgütlerinin toplum içindeki rolü önem kazanmış, ırk ayrımı, kadın hakları gibi konularda önemli adımlar atılmıştır. 1960’lı yıllar boyunca yaşanan bu değişimlere seyirci kalmayan işletmeler de, bir takım uygulamalar geliştirerek kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye başlamışlardır. 1970’lerde işletmelerde görülen başlıca kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları; ortaklara bilgi sağlama, iş vermede adalet, karı paylaşma, reklamların ahlaki olması, çevreyi koruma ve faaliyetlerin topluma yapacağı etkileri düşünerek eylemde bulunma başlıkları altında sıralanabilir. 1980’lerde ise; atıkları azaltma, geri dönüşüm, fakirlere maddi yardım, toplum sağlığına hizmet, daha iyi çalışma koşulları şeklinde sıralanabilir. Bu yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından işletmelerin sağlayacağı faydaların net olarak ifade edilmemiş olması nedeniyle genelde işletmelerin ekonomik ve kanuni sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığı ek olarak bazı gönüllü faaliyetlerde bulunduğu gözlenmektedir. 1990'lı yılların sonunda, kötü üretim koşulları, medya ilgisi, sivil toplum kuruluşlarının etkileri, marka imajının gördüğü zarar ve haksız rekabet koşulları nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), bir şirketin sosyal olarak kendisine, paydaşlarına ve kamuya hesap verebilir olmasını sağlayan, kendi kendini düzenleyen bir iş modelidir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk aynı zamanda Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir İş, Kurumsal Vicdan, Kurumsal Vatandaşlık veya Sorumlu İş olarak da adlandırılır. Kurumsal sosyal sorumluluk, gönüllülük veya etik yönelimli uygulamalara katılarak veya bunları destekleyerek hayırsever, aktivist veya hayırsever bir doğanın toplumsal hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir tür uluslararası özel işletme özdenetimidir.

Şirketler, kurumsal sosyal sorumluluğu uygulayarak, ekonomik, sosyal ve çevresel konularda toplumun her alanında yarattıkları etkiyi gözlemler, ölçer ve onu daha olumlu hale getirmek için planlı bir şekilde çalışırlar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları Nelerdir

• Yeni iş imkanları sağlar,
• Müşterinin kalıcılığını sağlar,
• Müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşlarla ilişkileri kuvvetlendirir,
• Mutlu bir işgücü yaratır, sevilen ve güvenilen bir işveren olmanızı sağlar, çalışan bağlılığını arttırır, işçi sirkülasyonunu azaltır,
• Enerji ve işletme maliyetlerinden tasarruf sağlar,
• Rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlar,
• Şirket olarak itibarınızı arttırır.

SA8000 Denetimi Nedir

SA8000 Social Accountability International (SAI) önceki ismiyle CEPAA, organizasyonları işyerinde sosyal olarak kabul edilebilir uygulamalar geliştirmeye, sürdürmeye ve uygulamaya teşvik eden denetlenebilir bir sertifika standardıdır. 1997 yılında kurulan, merkezi Manhattan, New York'ta bulunan, Küresel bir sivil toplum kuruluşu olan SAI, iş yerlerinde çalışan haklarının, çevrenin korunmasını, geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini amaçlamaktadır.

SEDEX/SMETA Denetimi Nedir

2004 İngiltere'de kurulan SEDEX/SMETA, tedarik zincirlerini oluşturan firmaların etik olarak sürdürülebilir üretim konularında sürekli gelişimini hedefleyen alıcıların oluşturduğu dünya çapında bir platformdur. Firmalar SEDEX' e ortak veri tabanını kullanmak, çalışma gruplarında ve kararlarda rol almak ve diğer SEDEX/SMETA üyeleri ile iletişime geçmek amacıyla bu ağa katılırlar.

BSCI Denetimi Nedir

2003 Belçika'da kurulan BSCI, Brüksel Merkezli Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından başlatılmış özel bir standarttır. BSCI, işletmelerin ILO'nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) tüm ülkeler için geçerli olan Temel Sözleşmelerine uymalarını ve işletmelerin tedarik zincirlerinde sistematik bir durum tespiti ve özen yaklaşımına uymalarını sağlar. Sistem işletmelerin Dünya çapındaki tedarik zincirlerini denetlemelerini, kendi tedarik zincirlerinde kendi ekipleriyle yetkinlik ve bilgi kazanmalarını ve İlgili paydaşlarla yapıcı diyaloga girmelerini sağlar.

INDITEX Denetimi Nedir

Inditex, İspanyolca telaffuz, 1985 yılında İspanya'da kurulan ve bünyesinde hazır giyim şirketlerini barındıran uluslararası moda topluluğudur. Firmanın temelleri 1975 yılında Amancio Ortega Gaona tarafından grubun ana firması Zara'nın açılışına dayanır. Inditex dünyanın en büyük moda dağıtımı gruplarından biridir. Inditex’in bünyesinde olan 8 marka vardır.Bunlar; Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ve Uterqüe olarak bilinmektedir.

DISNEY&FAMA Denetimi Nedir

Disney&Fama müşterisi kendi marka ürünlerinin üretildiği her bir tesisin güvenli ve kurumsal bir işyerleri haline gelmesi için Uluslararası Çalışma Şartları Programını (ILS) hazırlamış ve bu doğrultuda lisans sahiplerini ve tedarikçilerini ILS Programı zorunluluklarına uymaktan sorumlu tutan bir denetim türüdür. Disney Lisans Belgesi Disney müşterisinin markasına ait ürünleri üretmek ve ticari anlaşmalar sağlamak için gerekli gördüğü yeterliliğe sahip olduğunuzun FAMA denetimlerinde kayıt altına alınması ile bu lisansa sahip olarak ticari faaliyet gerçekleştirebilirsiniz.

GOTS (Gobal Organic Textile Standard) Belgesi Nedir

Çevresel ve toplumsal olarak sorumlu bir üretim anlayışıyla son tüketiciye güvenilir bir teminat vermek üzere hammaddelerin hasadından başlayarak etiketlendirmeye kadar tekstil ürünlerinin organik statüsünü sağlamak için koşulları tanımlayan standarttır. Bu standart en az 70%’i sertifikalı organik doğal elyaftan üretilmiş tüm tekstil ürünlerinin üretimini, işlenmesini, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, ticaretini ve dağıtımını kapsamaktadır.

OCS (Organic Content Standard) Belgesi Nedir

Organik içerik standardı, %5 ila %100 aralığında organik madde içeren ve gıda ürünleri dışında yer alan ürünler için geçerli bir standarttır. OCS 100, en az yüzde 95 sertifikalı "organik" madde içeren bir ürünün işlenmesi, üretilmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, ticaretinin yapılması ve dağıtılması gibi tüm aşamaları kapsar. OCS, ürünlerdeki organik madde içeriği iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bir şekilde bağımsız olarak denetlenmesine ve doğrulanmasına imkan verir.

GRS (Global Recycle Standard) Belgesi Nedir

GRS Belgesi (Global Recycle Standard); firma içinde geri dönüştürülebilen materyal içeren tüm ürünlerin işleme, üretim, paketleme, etiketleme, depolama, ambalajlama ve sevkiyatının GRS standardına uygun ilerlemesini kapsamaktadır. Küresel Geri Dönüşüm Standardı olarak ta bilinen GRS'nin hedefi, doğru içerik talepleri ve çalışanlar için iyi çalışma koşulları sağlamak ve zararlı olan çevresel ve kimyasal etkileri en aza indirmek için gereklilikler tanımlamaktır. Bunlar 50'den fazla ülkede çırçırlama, eğirme, dokuma, örme, boyama ve baskı ve dikiş işleri ile uğraşan şirketleri kapsamaktadır.

Sosyal Uygunluk Maddeleri Nelerdir

 • Çocuk İşçilik
 • Zorla Çalıştırma
 • Çalışma Saatleri
 • Ödemeler ve Haklar
 • Ayrımcılık
 • Birleşme ve Toplu Görüşme Özgürlüğü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
 • Disiplin Uygulamaları
 • Çevre

SA8000 / BSCI / SEDEX&SMETA / FAMA&DISNEY / INDITEX / GOTS / OCS / GRS denetimleri sırasında aşağıdaki konularla ilgili gerekli belgeleri denetim öncesi işletmelerin hazır bulundurması gerekmektedir:

Personel kayıtları

 • İşe devam kayıtları,
 • Maaş bordroları,
 • Aylık hesap pusulaları,
 • Son aya ait SGK bildirgeleri,
 • İş Sözleşmeleri,
 • Yıllık İzin Kayıtları,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıtları

 • Bina Yerleşim Planları,
 • Tahliye Planı,
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
 • İtfaiye Raporu,
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı kullanım izin belgesi,
 • Yangın Söndürme Tüpü ve Dolapların Sayısı,
 • Yangın Söndürme Tüpü ve Dolaplarının Kontrol Listesi,
 • Yangın Söndürme Tatbikatı ve Eğitim Kayıtları,
 • Acil Durum Tahliye Tatbikat Kayıtları,
 • Çalışan Temsilcisi Seçim Tutanakları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Tutanakları,
 • İş Güvenliği Uzman Sözleşmesi,
 • İşyeri Hekim Sözleşmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi,
 • Tüm Çalışanların Periyodik Sağlık Muayene Raporları,
 • İlkyardım Eğitim Sertifikaları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kayıtları,
 • Hijyen Sertifikası,
 • Aylık İş Kazası Kayıtları,
 • Caraskal, Vinç, Jeneratör, Buhar Kazanı, Kompresör, Ütü Kazanı, Forklift, Transpalet gibi araçların Periyodik Muayene raporları,
 • Kazancı belgesi,
 • Forklift operatör belgesi,
 • İşletmenin elektrik sistemi topraklama ölçümü,
 • Elektrik İç tesisat uygunluk raporu,
 • Kullanılan kimyasalların envanter listesi,
 • MSDS Bilgi Kartları,
 • Kimyasallarla çalışan personellerin Kimyasal Eğitim Kayıtları,
 • Kimyasal Risk Analiz Raporu,
 • MSDS formları,
 • İşletmede bulunan bölümler ve personeller için İÇ ORTAM ve KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ (Gürültü, toz, aydınlatma, sıcaklık ve kimyasal vb.)
 • İçme Suyu Analiz Raporu

Çevre İle İlgili Kayıtlar

 • İşyerine ait çevre izin belgesi,
 • Çed kapsam dışı raporu,
 • Çevre koruma belgeleri (Baca gazı emisyon raporu, atık su analizi, atık su deşarj izni, katı atık sözleşmeleri),
 • Atık beyanları ve ulusal atık taşıma formları,
 • Yazılı çevre politikası,
 • Çevre boyut analizi (Çevresel risk analizi)
 • Su ve enerji (elektrik, doğalgaz, kömür vb.) tüketim kayıtları,
 • Zararlı kimyasalların listesi,

Diğer Kayıtlar

 • Sosyal uygunluk politikası,
 • İşyeri kuralları (Disiplin prosedürü, işe alım politikası)
 • Geçmiş denetim kayıtları,
 • İç ve dış fason tedarikçi firma listeleri,
 • Güvenlik görevlisi çalışanın iş sözleşmesi,
 • Üretim kayıtları,
 • İş giriş-çıkış kayıtları (turn over),
 • Müşteri listesi,
 • Dilek şikayet kayıtları,
 • Disiplin Prosedürü ve Kayıtları,
 • Sosyal uygunluk sorumlu kişi atama yazısı,
 • Diğer Prosedür ve Politikalar,
 • İş akış şeması,
 • Organizasyon şeması,
 • ETI davranış kuralları
 • Sosyal uygunluk eğitimi,
 • Bilgi - veri gizliliği prosedürü,
 • Sosyal uygunluk konularına ilişkin risk analizi (Genç, engelli, hamile çalışanlar vb.)
 • Çocuk işçi iyileştirme prosedürü,
 • Adil yaşam ücreti hesaplamaları,
 • Acil Durum Maliyet Çalışmaları,
 • Tedarikçi Değerlendirmeleri ve Prosedürleri,
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimleri ve Politikası

Bilim İş Sağlığı ve Güvenliği olarak SA8000 / BSCI / SEDEX&SMETA / FAMA&DISNEY / INDITEX / GOTS / OCS / GRS Denetim ve Danışmanlık hizmetinde amacımız SA8000 / BSCI / SEDEX&SMETA / FAMA&DISNEY / INDITEX / GOTS / OCS / GRS standartları ile alakalı denetime girecek firmalarda gerekli denetim öncesi hazırlıkların yapılması, yönetici ile çalışanların bilinçlendirilmesi, gerekli dokümantasyonun oluşturulması, denetimler hakkında ilgili personelin ve yöneticilerin bilinçlendirilmesidir. Sosyal Uygunluk Denetim ve Danışmanlık hizmetimizle alakalı destek almak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

© Copyright 2021 Bilim İSG Tüm hakları saklıdır
web tasarım
UA-196172597-1