İSG Politikamız

İSG Politikamız

BİLİM İş Sağlığı ve Güvenliği olarak, iş sağlığı ve güvenliği politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya ve sıfır kaza politikaları sayesinde bu gayeyi gerçekleştirmeye dayanmaktadır. Şirketimiz bütün faaliyetleri arasında İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ni yapmış olduğu yatırım ve çalışmalarla birinci önceliği haline getirmeyi başarmıştır.

Bu sebeple;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
  • Çalışanların, tedarikçilerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamak,
  • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
  • İSG uzmanınca İşyeri Güvenlik, İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum, hareket ve olası kaza risklerini, risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • Her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin BİLİM İş Sağlığı ve Güvenliği nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını ve katılımını sağlamayı,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.
© Copyright 2021 Bilim İSG Tüm hakları saklıdır
web tasarım
UA-196172597-1