İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı: Çalışanların başına gelebilecek her türlü riskten koruma görevi işverene verilmiştir. Bu iş hukukunda “işçiyi gözetme borcu” olarak adlandırılır. Çalışanların başına gelebilecek kazalar göz önünde bulundurulduğunda işverenin çoğu zaman bilgisini ve eğitimini aşacak durumlar söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda iş kazaları üzerine eğitimini tamamlamış ve bu konu hakkında hukuksal bilgilendirmeye sahip iş güvenliği uzmanları işverene düşen “işçiyi gözetme borcu” nun yerine getirilmesinde yardımcı olmaktadır.

İş kazaları küçük dahi olsa büyük kayıplara neden olabilecek risklere gebe olduğundan önüne geçilmelidir. Aksi takdirde üretim aksaması, tazminat gibi maliyetlerin oluşması, can kaybı durumlarına sebebiyet verecektir. Bu olumsuz durumlar hiçbir şirket, çalışan ve hatta üretimin ulaşacağı müşteri tarafından bile kabul edilebilecek durumlar değildir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLERİ

İş güvenliği uzmanları tehlikelerin belirlenmesinde, tehdit oluşturan unsurlar hakkında fikir sahibi olan çalışanların da fikirlerini alarak güvenliği sağlamak açısından alınması gereken tedbirler hakkında işverene yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Oluşabilecek herhangi yangın veya patlamaların önleminin önceden alınmış olmasını sağlamak ve doğal afet gibi konularda acil plan uygulamasının hazırlanmış olmasını sağlamalıdır.

İşyerinde sağlanan güvenlik çalışmaları ve çalışma ortamının denetim sonuçları uzman tarafından kaydedilmeli, raporlar işyeri hekimi ile birlikte hazırlanmalıdır. Tüm bu çalışmalar periyodik olarak bakım ve kontrole tabi tutulmalı ve uygulamaları yapılmalıdır.

Çalışan personel iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olabilecek her konuda bilgilendirilmelidir. Bunun için uzmanın ait olduğu tehlike sınıfındaki riskleri ayrıntılı bir şekilde gözden geçirmiş ve sindirmiş olması gerekir. Çalışanlara yapılan eğitimler belli aralıklarla tekrarlanmalı ve bilgilendirme faaliyetleri işverenin onayına sunularak uygulanması takip edilmelidir. Çalışanların gerekli yerlerde çalışma izni için kullanılacak zorunlu belgeleri hazırlamak da uzmanların görevleri dâhilindedir.

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunur.

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir.

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunur.

İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapar ve işverene önerilerde bulunur.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılır, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve takibini yapar.

Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar ve uygulamalarını kontrol eder.

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır, bu konuda işverene önerilerde bulunur, uygulamaları takip eder; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılır, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunar ve uygulamalarını yapar veya kontrol eder.

Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlar.

Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol eder.

Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder.

Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirir.

İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapar, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamaların takibini yapar.

Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlar.

Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır.

Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ AMACI

 • Çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak,
 • Çalışanları olumsuz etkenlerden korumak,
 • İş ve işçi arasında en iyi uyumu sağlamak,
 • İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek,
 • Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR

Başta mühendis, mimar ya da teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilmektedirler. Mühendislerin de farklı dallarda eğitim görmüş olanları bu duruma dahil olabilmektedirler. Ayrıca yükseköğrenimini fizik, kimya ya da iş sağlığı ve güvenliği programlarında tamamlamış kişiler de iş güvenliği uzmanı olabilmektedirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapmış olduğu sınavlardan 70 puan ve üstü alan adaylar başarılı olarak kabul edilir.

 • Az tehlikeli sınıfa C sınıfı belgeye sahip İş Güvenliği Uzmanı,
 • Az tehlikeli ve Tehlikeli sınıfa B sınıfı belgeye sahip İş Güvenliği Uzmanı,
 • Az tehlikeli, Tehlikeli ve Çok tehlikeli sınıfa A sınıfı belgeye sahip İş Güvenliği Uzmanı şeklinde sınıflandırma yapılmıştır.

Ancak ;

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü,

Geçici Madde 4 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen;

C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgeye sahip olanlar 01.01.2024 tarihine kadar Tehlikeli işyerlerine,

B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgeye sahip olanlar 01.01.2024 tarihine kadar Çok Tehlikeli işyerlerine hizmet verebileceklerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRELERİ VE HESAPLAMALARI

İş güvenliği uzmanı çalışma süreleri şu şekilde belirlenir;

 • Az Tehlikeli Sınıf: kişi başı 10 dakika
 • Tehlikeli Sınıf: kişi başı 20 dakika
 • Çok Tehlikeli Sınıf: kişi başı 40 dakika
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMAMANIN CEZASI NEDİR

6331 sayılı Kanuna göre 2021 yılı içerisinde İş Güvenliği Uzmanı bulundurmamanın cezası Madde-6 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemenin cezası tehlike sınıfına göre, Az Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 19.206 TL , Tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde 25.608 TL ve Çok Tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde 38.412 TL idari para cezası kesilmektedir. Aykırılığın devamı halinde her ay belirtilen idari para cezaları uygulanmaktadır.

BİLİM İSG olarak 2013 yılından beri deneyimli ve sonuç odaklı İş Güvenliği Uzmanları, İş yeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelleri ile sizlere İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kaliteli, güvenilir ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak hizmet vermekteyiz. İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti almak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

© Copyright 2021 Bilim İSG Tüm hakları saklıdır
web tasarım
UA-196172597-1