50 Kişiden Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerleri Hakkında

50 Kişiden Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerleri Hakkında

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini düzenleyen 6’ncı maddesi ile işbu hizmetlerin desteklenmesini düzenleyen 7’nci maddesi, 01.01.2013 tarihinden itibaren 50’den fazla çalışanı olan az tehlikeli[1] işyerlerinde ve 01.01.2014 tarihinden itibaren 50’den az çalışanı olan tehlikeli[2] ve çok tehlikeli[3] işyerlerinde uygulanmakta olup, 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81. maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için;

28 Temmuz 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10.maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan1/7/2020ibaresi31/12/2023şeklinde değiştirilmiştir.

Kanun değişikliğine göre, 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81. maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğü 31/12/2023 tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır.

Az tehlikeli işyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Hizmeti alması 31/12/2023 tarihine ertelenmiş olsa bile aşağıdaki hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan kendi işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek ya da Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden hizmet alabileceklerdir.

İşveren ya da Vekili Az Tehlikeli firmalarında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlardan eğitim alarak başarılı olmaları gereklidir. Bu eğitimler uzaktan eğitim şeklinde 16 saat olacak şekilde verilirler. İşverenler, bu eğitim sonunda yapılacak sınavdan en az 50 puan alarak başarılı olabilirler.

50'den az çalışanı bulunan Az Tehlikeli İş yerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri;

 • Risk Analiz Raporunun Hazırlanması,
 • Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi,
 • İlkyardımcı Eğitimlerinin Alınması,
 • Yangın Eğitimi ve Tatbikatlarının Yapılması,
 • Risk Değerlendirme Ekiplerinin Atanması,
 • Çalışan Temsilcisi Atanması,
 • Destek Elemanı Atanması,
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması,
 • Acil Durum Tahliye Planlarının Hazırlanması,
 • İş Hijyeni Ölçümlerinin Yapılması,
 • Topraklama Ölçümü ve Elektrik İç Tesisat Uygunluk Ölçümlerinin Yapılması.
© Copyright 2022 Bilim İSG Tüm hakları saklıdır
web tasarım