Yüksekte Çalışma Temel Eğitimi

Yüksekte Çalışma Temel Eğitimi

Yükseklik Nedir?

Genel olarak yükseklik; adım atarak çıkamayacağımız yerler olarak tanımlanabilir. İnsanların boyları birbirinden farklı olsa da her insanın denge noktası ikinci bel omurudur. Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir.

Yüksekte Çalışma Nedir?

 • Çalışma yapılan yer, gerek yer seviyesinin altında gerekse üstünde olsun, bir düşüşün gerçekleşmesi halinde yaralanma riski taşıyor ise, bu yerlerde yapılan çalışmalara “yüksekte çalışma” denir.
 • Çalışma yapılacak yere ulaşmak ve çalışma yerinden başlangıç noktasına geri dönmek de yüksekte çalışma kapsamındadır.
 • Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.

Yükseklik Kavramı Nedir?

Çalışma hayatında farklılık gösteren yükseklik kavramı,

–Avrupa'da 1,8 metre,

–Amerika’da 1,2 metre olarak kabul edilmektedir.

–Ülkemizde ise 3 m midir?

Neden Yükseğe Çıkıyoruz?

 • İnşaat yapımı
 • Gemi tamiri,inşaası
 • Vinç yada asansör bakımı
 • Bina dış cephelerinin temizliği (çatı,duvar, cam vb.)

Tek yöntem yükseğe çıkmak olmadıkça yüksekte çalışma yapılmamalıdır.

Yüksekte Çalışma Ortamları?

 • Köprüler , barajlar
 • Bina ve İnşaat uygulamaları
 • Enerji ve haberleşme tesisleri
 • Enerji santralleri
 • Tersahaneler ve atölyeler
 • Gökdelenler
 • Endüstriyel tesis binaları ve silolar
 • Petrokimya tesisleri
 • Havaalanları, hangarlar,uçak bakım tesisleri
 • Kara ve demir yolu uygulamaları
 • Turizm sektörü , oteller , konser salonları dağcılık spor faaliyetleri
 • Fabrika binaları Menholler , kuyular , tüneller, şaftlar
 • Resmi binalar
 • Tarihi eserler , müzeler , restorasyon inşaatları
 • Çeşitli askeri faaliyetlerde

Nerelerden Düşeriz?

 • Merdivenler,
 • Korkuluklar,
 • İskeleler,
 • Dar alanlar,
 • Çatılar,
 • Boşluklar,
 • Kazılmış alanlar,
 • Araç üzerleri.

Yüksekte çalışırken kullanılan koruyucu donanımlar

 1. Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
 2. Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
 3. Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşüt tipi emniyet kemeri)

Hangi yükseklikten sonra koruyucu donanım zorunluluktur?

 • Her ne sebeple olursa olsun 1,2 mt. üzerine çıkıyorsak koruyucu donanım kullanmamız gerekir.

OSHA tarafından yapılan istatistiklerde 3,4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların % 85’ i hayatını kaybetmiştir.

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Amacı

İşyerlerinde yüksekte yapılan çalışmalarda sağlıklı güvenli bir ortam temin etmek, iş kazalarını en aza indirmek, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.

Kimler Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi Almalıdır

Yüksekte çalışma eğitimi, iş yerinde adım atamayacağı kadar yüksek yerlerde çalışmak zorunda olan herkes için uygundur. “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yüksek yerlerde çalışan tüm işçilerin yüksekte çalışma eğitimi alması yasal bir yükümlülüktür.

Bilim İSG bünyesinde gerçekleştirilen yüksekte çalışma eğitimleri saha tecrübesine sahip Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmeni ve İş Güvenliği Uzmanları tarafından verilir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Genel Bilgiler

Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi: 1 gün ( 8 saat) olarak verilmektedir. Eğitimlerimiz Teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

 • Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.
 • Eğitimlerimiz Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmenlerimiz ve İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
 • Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak toplam 8 saat sürmektedir.
 • Eğitimlere katılım zorunludur.
 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Katılım ve Başarı sertifikası düzenlenmektedir.
 • Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

Yüksekte Çalışma Eğitim Konuları

 • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
 • Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları
 • Düşme durdurma sistemleri
 • Emniyet alma kuralları ( ankrajlama )
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı
 • Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları
 • Sık kullanılan düğüm çeşitleri
 • Askıda kalma şoku ve süresi
 • Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Mevzuattaki Yeri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ve 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik gereği de bu eğitimin alınması zorunludur.

© Copyright 2022 Bilim İSG Tüm hakları saklıdır
web tasarım