Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik test ve kontroller; İSG Mevzuatına göre, İşverenin yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. Ekipmanların periyodik kontrolü ile yol açabileceği riskler ve tehlikeler engellenmeye çalışılır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10. maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla görevlidir.

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik 7. maddesi gereğince, kullanım amacına uygun olarak işyerindeki iş ekipmanlarının yetkili kişilerce periyodik olarak test ve kontrollerinin yapılması ve düzenlenecek raporlarının, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanması gereklidir.

İşyeriniz tarafından yapılması zorunlu periyodik kontrolleri planlıyor ve uygulanmasının takibini yapıyoruz. Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları, paratoner ve elektrik toprak­lama test raporlarının alınması için gerekli inceleme ve periyodik kon­trol programlarını hazırlıyoruz ve bakımlarının yapılmasını sağlıyoruz.

PERİYODİK KONTROLLER NEDEN YAPILIR?

İş ekipmanları ile ilgili; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca 25 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Madde-7) gereği, iş yerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken
asgari şartlar belirlemiş ve periyodik kontrollerin mevzuatlarda belirtilen zamanlarda yapılması zorunlu kılınmıştır.
* İş ekipmanları muayene edilirken Yönetmelikte belirtilen standartlar ve temel gereklilikler esas alınır.
* Muayene edilen ekipmanların durumu iş yerinde sağlık ve güvenlik tedbirleri yönünden bir rehber olmaktadır.
* Bu rehber ile tespit edilen bulguların giderilmesi işletmelerdeki iş kazalarının önlenmesi, ayrıca ekipmanların sorunsuz çalışması ile işletmenin üretim kaybının olmaması sağlanacaktır.
* Kısacası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürütmesinde olan bu yönetmelik hem işçiyi hem de işvereni koruma altına alan bir yönetmeliktir.

HANGİ EKİPMANLARIN KONTROLLERİ YAPILIR?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre bir işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ya da tesisatlar muayene edilir.

Bu ekipmanlar yönetmelikte;

1- Basınçlı kaplar

2- Kaldırma İletme Ekipmanları

3- Tesisatlar

4- Tezgahlar

olmak üzere dört ayrı grupta ele alınmıştır.

BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK KONTROLLERİ

Basınçlı kapların periyodik kontrollerinde genellikle Hidrostatik Test (Basınç testi) uygulanmaktadır, ancak işletme veya tesisin uygun olmadığı durumlarda veya basınçlı kabın durdurulamadığı hallerde tahribatsız muayene yöntemi de uygulanabilmektedir.

Bilim İSG olarak basınçlı kapların periyodik kontrollerini Akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş uzman personeller tarafından gerçekleştirmekte ve akredite kontrol raporlarını tarafınıza sunmaktadır.

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER - BASINÇLI KAPLAR

 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kazan Dairesi Periyodik Kontrolü
 • Buharlı Pişirme Kazanları Periyodik Kontrolü
 • Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolü
 • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Ütü Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Boyler Periyodik Kontrolü
 • Hava Tankı Periyodik Kontrolü
 • Kompresör Periyodik Kontrolü
 • Genleşme Tankları Periyodik Kontrolü
 • Otoklav Periyodik Kontrolü

KALDIRMA-İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLLERİ

Kaldırma-İletme ekipmanlarının periyodik kontrollerinde, ekipmanının tipine ve standartlarda belirtilen şartlara göre görsel kontroller, ölçümler ve Statik-Dinamik ağırlık testleri yapılır. Bu testler ve kontroller sonucunda ekipmanlar yeterli güç ve donanıma sahip olmalıdır.

Bilim İSG olarak kaldırma-iletme ekipmanları periyodik kontrollerini Akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş uzman personeller tarafından gerçekleştirmekte ve akredite kontrol raporlarını tarafınıza sunmaktadır.

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER - KALDIRMA EKİPMANLARI

 • Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontrolü
 • Platform Periyodik Kontrolü
 • Lift Periyodik Kontrolü
 • Forklift Periyodik Kontrolü
 • İş Makinaları Muayeneleri Periyodik Kontrolü
 • Caraskal Periyodik Kontrolü
 • Trifor Periyodik Kontrolü
 • Vinç Periyodik Kontrolü
 • Transpalet Periyodik Kontrolü
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
 • Kule Vinç Periyodik Kontrolü
 • Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
 • Halat/Sapan Periyodik Kontrolü
 • Rampa Periyodik Kontrolü

ELEKTRİK TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ

Elektrik tesisatı periyodik kontrolleri, tesislerin elektrik tesisatının uzman ekipler ve teknolojik kalibrasyonlu cihazlarla elektriksel ve fiziksel durumunun ölçülüp raporlandığı, elektriksel tüm detayların analiz edildiği, sorunların önceden tespitinin sağlandığı önemli bir raporlama hizmetidir.

Bilim İSG olarak elektrik tesisatı periyodik kontrollerini Akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş uzman personeller tarafından gerçekleştirmekte ve akredite kontrol raporlarını tarafınıza sunmaktadır.

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER - ELEKTRİK VE TOPRAKLAMA

 • Elektrik İç Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Jeneratör Periyodik Kontrolü
 • Katodik Koruma Periyodik Kontrolü
 • Akümülatör Periyodik Kontrolü
 • Transformatör Periyodik Kontrolü
 • Kuvvetli Akım Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Patlayıcı Ortam Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Pano ve İşletme Topraklaması Periyodik Kontrolü
 • Aydınlatma Tesisatı Periyodik Kontrolü

TESİSAT PERİYODİK KONTROLLERİ

Tesisatların periyodik kontrolleri, ilgili yönetmelikler ve standartlar çerçevesinde belirli ölçümler, testler uygulanarak sistemin tüm ekipmanlarının yeterli performansta çalışıp çalışmadığının ve çalışanların ortamında risk oluşup oluşmadığının belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilir.

Bilim İSG olarak tesisatların periyodik kontrollerini yetkili uzman personelleri ile gerçekleştirmekte ve tarafınıza anlaşılır, açıklayıcı ve ayrıca bakım işlemleriniz için rehber olabilecek kontrol raporlarını sunmaktadır.

İş makinalarının periyodik kontrolleri, makinaların güvenli bir şekilde çalışmasını ve operatörlerin, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Bilim İSG olarak iş makinalarınızın periyodik kontrollerini Akreditasyon denetiminden geçmiş uzman personelleri ile yapmaktadır.

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER - TESİSAT

 • Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • İş Makinası Periyodik Kontrolü (Dozer, Beko Loder, Loder, Ekskavatör, Greyder, Finisher, Mikser, Silindir vb.)

TAKIM TEZGAHLARI VE İSKELE PERİYODİK KONTROLLERİ

Takım Tezgahları ve İskelerin periyodik kontrolleri; Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri ilgili üretim ve kullanım standartları göz önünde bulundurularak, belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında iskeleler için 6 ay, takım tezgahları için ise bir yılı aşmaması gerekir.
Bilim İSG olarak Takım Tezgahlarınızın periyodik kontrollerini Akreditasyon denetiminden geçmiş uzman personeller tarafından yapmaktayız ve ilgili raporları tarafınıza sunmaktayız.

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER - TAKIM TEZGAHLARI VE İSKELE

 • CNC Tezgahları Periyodik Kontrolü
 • Tesfiye Tezgahları Periyodik Kontrolü
 • Torna Tezgahları Periyodik Kontrolü
 • Freze Tezgahları Periyodik Kontrolü
 • Planya Tezgahları Periyodik Kontrolü
 • Taşlama Tezgahları Periyodik Kontrolü
 • Kesme Tezgahları Periyodik Kontrolü
 • Pres Tezgahları Periyodik Kontrolü
 • Matkap Tezgahları Periyodik Kontrolü
 • Kaynak Tezgahları Periyodik Kontrolü
 • Cephe İskeleleri Periyodik Kontrolü
 • Yükseltilebilen İş Platformları Periyodik Kontrolü
 • Mobil İskeleler Periyodik Kontrolü
 • Asılı Erişim Donanımları Periyodik Kontrolü
 • Ahşap İskeleler Periyodik Kontrolü

İş Ekipmanlarının Periyodik Test ve Kontrollerini yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Copyright 2022 Bilim İSG Tüm hakları saklıdır
web tasarım