Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireylerin herhangi bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde sahip olabilecekleri bir belgedir. En az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları
kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kapsamın dışındadır; bunların dışındaki tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi geçerlidir. Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını belgeleme şansına sahip olmaktadırlar. Bunu sağlayabilmek için, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları görevlendirilmiştir. Mesleki yeterlilik belgesinin hem işveren hem de çalışanlar için avantajları vardır. Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı verirken; işverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir. İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

4 Nisan 2015 tarihli 6645 sayılı Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ŞARTI ARANACAK MESLEKLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte, 11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile 36 meslekte, 03/10/2019 tarihinde yayımlamış olduğu beşinci tebliğ ile 26 meslekte ve 9/4/2021 tarihinde yayımlamış olduğu altıncı tebliğde ise 40 meslekte olmak üzere toplam 183 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır. Altıncı tebliğ ile 40 meslekte tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (09/04/2022 tarihinden itibaren) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

✓ İnşaat
✓ Makine
✓ Metal
✓ Enerji
✓ Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
✓ Elektrik ve Elektronik
✓ Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
✓ Ticaret
✓ Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
✓ Gıda
✓ İş ve Yönetim
✓ Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
✓ Cam, Çimento ve Toprak
✓ Tekstil, Hazır Giyim, Deri
✓ Toplumsal ve Kişisel Hizmetler

Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Bilim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi başvurunuz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Copyright 2022 Bilim İSG Tüm hakları saklıdır
web tasarım