ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İnsan hayatının söz konusu olduğu tehlikeli işlerde veya tehlikesiz gibi görünen ama gözden kaçabilecek türden işlerde bu tür belgelerin varlığı işveren ve çalışanlara büyük farkındalıklar kazandırır. İş kazalarının büyük bir bölümü dikkatsizlikten kaynaklanmaktadır. İso 45001 belgesi, olabilecek neredeyse bütün senaryoları önceden planlar ve buna önlem almanızı sağlar.

ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin Amacı İSG risk ve fırsatlarını yönetecek çerçeveyi sağlamak. Güvenli ve sağlıklı iş yerlerinin sağlanması.

ISO 45001’in büyüklüğü, türü, yapısı fark etmeksizin tüm kuruluşlarda uygulanabilir olması amaçlanmaktadır.

ISO 45001’in faydası, olumsuz çalışma şartları etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile iş sürekliliği sağlar, Kuruluşa uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yardımcı olur, Performansın arttırılması ve İlgili taraflarla İSG bilgilerinin paylaşılması

OHSAS 18001 İLE ISO 45001 Arasında ki Farklılıklar Nelerdir?

Genel Farklılıklar;
• OHSAS 18001’de 4 ana başlık, ISO 45001’de 10 ana başlık bulunmaktadır.
• ISO 45001’de OHSAS 18001’deki bir çok madde alt başlıklar halinde sunulmuştur.
• ISO 45001’in amacındaki en önemli farklılık, İSG performansının önceden önlemler alarak geliştirilmesi vurgusudur.
• ISO 45001,risk yönetimi ve sürekli gelişim konularına daha çok odaklanmıştır.
• ISO 45001, alt işverenler, tedarikçiler ve yükleniciler ile ilgili maddeler içermektedir.
• Performans değerlendirmeleri ISO 45001’de daha sık yer bulmuştur.
• ISO 45001’de; Organizasyon Bağlamı, Liderlik ve Belgelendirilmiş Bilgi gibi yeni kavramlar yer almaktadır.

Organizasyon Bağlamı

Bu madde ile, organizasyonun İSG yönetimi ile alakalı tüm sorumluluklarını yönetmesini pozitif veya negatif anlamda etkileyebilecek, organizasyonun İSG hedefleri de dahil olmak üzere tüm hedeflerini gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetleri etkileyebilecek konuları yüksek seviyede anlamanın sağlanması hedeflemektedir.

İlgili Tarafların İhtiyaçları ve Beklentileri

Organizasyon, çalışan işçiler dahil, İSG Yönetim Sistemi ile ilgili tarafları belirlemeli ve kendi için gerekli yükümlülükleri bu taraflar ile birlikte biçimlendirmelidir.

ISO 45001’in A Eki’nde, ilgili tarafların belirlediği ihtiyaçlar ve beklentiler ile, organizasyonun belirlediği yükümlülüklerin uyumlu olmasının zorunlu olmadığı da belirtilmektedir. Eğer, organizasyon benimsemeyi tercih eder ise bu ihtiyaçlar ve beklentiler organizasyon için zorunlu yükümlülük haline gelir.

İSG Yönetim Sistemi Kapsamı

ISO 45001 ile, organizasyonda bulunan alt işverenler ve organizasyonun çalıştığı tedarikçiler de yönetim sistemi kapsamındadır.

Liderlik;

  • İSG performansı stratejik planlamada göz önünde bulundurulmalı.
  • İşletme kültürü İSG Yönetim Sistemi doğrultusunda geliştirilmeli ve yönlendirilmeli.
  • İSG yönetim sistemine katkıda bulunmaları için çalışanlar yönlendirilmeli ve desteklenmeli.
  • İSG Yönetim Sisteminin önemi vurgulanmalı ve İSG Yönetim Sistemi gerekliliklerine uyulmalı.
  • Üst yönetim, kendi içinden İSG Politikası ve İSG Yönetim Sistemi ileilgili en az bir kişiyi görevlendirmeli.

Belgelendirilmiş Bilgi

  • OHSAS 18001’de yer alan “Dokümanlar ve Raporlar”, “Belgelendirilmiş Bilgi” olarak değiştirilmiştir.
  • ISO 45001’de, Belgelendirilmiş Bilgi; “Genel”, “Bilginin Yaratılması ve Güncellenmesi” ve “Belgelendirilmiş Bilginin Kontrolü” olarak üç alt kategoriye ayrılmıştır.
  • Akıllı telefon, tablet gibi cihazlarda yer alan işlenmiş bilgiler de belgelendirilmiş bilgi kapsamına girmektedir.
© Copyright 2022 Bilim İSG Tüm hakları saklıdır
web tasarım